Eit husprosjekt...
Historie med bilder

Sist oppdatert 24.jan.2006
Historiske tidspunkt
1874 Byggeår
ca 1950 Ombygd
23. august 2005 Overtatt av meg...
Kommentar? jens.ove@ulvik.org
Det eldste bildet eg har, frå ca 1916.
Utsnitt av samme bilde, ca 1916.
Torams vindauger, med tre ruter i kvar ramme, dobbel fasadedør med overlys. Enkelt listverk med nøkterne profilar kjenneteikner stilen, - seinempire byggstil. Vanleg stil 1835 - 1870.
Som mykje anna, kom det nye litt seinare på landsbygda, slik som her (1874).
Bilde frå 2005.
Hmm... ein slags 50-tals stil?

Kun loftsvinuet og det meste av kledningen er som før.
Taket er spylt, men meir bør gjerast...
Fleire bilder frå:
Vi fikser nordsida (baksida)..>>
Fleire bilder frå:
Vi fikser vestsida..>>
Fleire bilder frå:
Vi fikser sørsida..>>
Fleire bilder frå:
Arbeid med fasaden sør..>>
Fleire bilder frå:
Vi fikser austsida..>>
  Kjem snart:
- Innearbeid
- Listverk
- Dører
- Etc... følg med!