Fasadearbeid - eit puslespel med lafta tømmer
Utgangspunktet.
Open som ei tannlaus...
Det er eit puslespel og få tetta att hola etter vindaugene i frontfasaden.
Biletet viser ein av planane til tømraren:
Først skjære ut ein (stor) bit.
Deretter ta den ut, snu den opp ned, og inn att i holet. Dermed bruker vi tømmer frå innerveggane, som må ofrast, til å bygge opp att fasadeveggen mot sør.
Her er biten nesten laus.
Ved hjelp av jekkar løfter ein huset slik at biten er laus.
Snuoperasjonen starter...
...og så er det berre å løfte den ut, snu den opp ned, og inn at med største flata ut i sørveggen.

Hadde vi sett lyd til dette bildet, ville det ha vore slik: "Slutt med den filminga og kom og hjelp meg!!!"
Bilde av ferdig resultat kjem vår / sommar 2006.  
  <<.. attende til hovudsida