Vestsida
Utgangspunktet.
Her er den gamle kledningen fjerna.
Det meste av veggen er lafta tømmer på denne sida. Utanom til venstre i første etasje der det er reisverk.
 
Fukt frå ein klatreplante har gitt parasittene moglegheit til å skade tømmeret.
 
 
Arbeidet med å isolere har starta.
Ny kledning utanpå isolasjonen.

Vinduene har fått gerikter med profilar lik originalane frå 1874.
Geriktene på loftsvinduene var originale, og kunne dermed brukast som malar.
Her mangler kun vannbord, lister og dekkbeis.
Bilde av ferdig resultat kjem vår / sommar 2006.  
  <<.. attende til hovudsida